Συχνές ερωτήσεις για τα Ιταλικά

Ποιά είναι τα  διπλώματα στην Ιταλική γλώσσα;

Τα  αναγνωρισμένα διπλώματα στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη θεωρούνται τα πτυχία Celi του πανεπιστημίου της Perugia.

Πόσος καιρός απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Celi 3;

Ενας σπουδαστής χρειάζεται τρία έτη για να δώσει το δίπλωμα Celi 3 . Ενήλικες με καλή γνώση άλλων γλωσσών και συστηματική μελέτη μπορούν να περιορίσουν την χρονική διάρκεια στα 2 χρόνια για την απόκτηση του ανωτέρω πτυχίου.

Για να παρουσιαστεί κάποιος στις εξετάσεις ανώτερου διπλώματος πρέπει να είναι κάτοχος των προηγούμενων;

Τα διπλώματα δεν λειτουργούν αλυσιδωτά. Η απόκτηση κάποιου ανώτερου διπλώματος δεν προϋποθέτει την κατοχή των προηγούμενων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παρουσιαστεί στις εξετάσεις όποιου διπλώματος θέλει και όποτε θέλει. Επίσης, εάν ο υποψήφιος αποτύχει στις προφορικές ή στις γραπτές εξετάσεις, μπορεί σε διάστημα ενός έτους να επαναλάβει μόνο την ενότητα στην οποία απορρίφθηκε.

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο: Νοέμβριο και Ιούνιο.
Print Friendly, PDF & Email

Συνδεθείτε ως μέλη