Συχνές ερωτήσεις για το TOEFL

Τί έχει αλλάξει στο νέο TOEFL;

Οι σημαντικότερες αλλαγές που έγιναν στο iBT (internet-based TOEFL) σε σύγκριση με την παλιά μορφή εξέτασης του CBT (computer-based TOEFL) είναι οι ακόλουθες:
  • Αποτελεσματικότερη και πιο σφαιρική αξιολόγηση του εξεταζόμενου μιας και ο υποψήφιος εξετάζεται στην ικανότητα προφορικής επικοινωνίας.
  • Καταργήθηκε το ξεχωριστό τμήμα γραμματικής στο οποίο εξεταζόταν ο υποψήφιος. Παρ’ολα αυτά οι γραμματικές γνώσεις του αξιολογούνται στη διάρκεια της γραπτής και προφορικής εξέτασης.
  • Έχει δοθεί μια καινούργια, πιο ολοκληρωμένη διάσταση στην εξέταση της ικανότητας του εξεταζόμενου να απαντά γραπτά (writing).
  • Στο νέο τεστ οι απαντήσεις απαιτούν συνδυασμό ικανοτήτων.
  • Δίνεται η δυνατότητα στον εξεταζόμενο να κρατά σημειώσεις, κάτι που δεν επιτρεπόταν στην προηγούμενη εκδοχή του τεστ.
  • Ο χρόνος διεξαγωγής του τεστ έχει αυξηθεί από 3,5 σε 4 ώρες.
  • Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.

Πότε και πού θα δίνω το τεστ;

Το τεστ δίνεται σε καθορισμένη ημερομηνία που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σε ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων (network of Internet-based test centres).

Πώς και πότε θα μου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της εξέτασης. Επίσης, τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.

Πόση είναι η συνολική διάρκεια του τεστ και πόση κάθε τμήματος ξεχωριστά;

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 4 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί γραπτό κείμενο (Reading), στην συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθούν η προφορική εξέταση (Speaking) και η εξέταση του γραπτού λόγου.
Print Friendly, PDF & Email

Συνδεθείτε ως μέλη