Συχνές ερωτήσεις για το Belt Study System

Τι είναι το Belt Study System;

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μελέτης και επανάληψης της αγγλικής γλώσσας βασιζόμενο στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το σύστημα καλύπτει την ύλη του επιπέδου που ανήκει ο μαθητής και παράλληλα αναπτύσσει σωστά όλες τις γλωσσικές ικανότητες (ομιλία, ακουστική, ανάγνωση, γραφή).

Πώς χρησιμοποιείται το Belt Study System;

Το Belt Study System είναι υποχρεωτικό μιας και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μαθήματος Αγγλικών με την μόνη διαφορά ότι λαμβάνει χώρα στο σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer lab) του φροντιστηρίου. Ο κάθε μαθητής ασχολείται με την ενότητα που του υποδεικνύει κάθε φορά ο υπεύθυνος καθηγητής και αξιολογείται η απόδοση του με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι ο μαθητής έχει αφομοιώσει σωστά και μπορεί να εφαρμόσει αυτά που έχει διδαχθεί στην τάξη!

Γιατί το Belt Study System είναι απαραίτητο στη διδασκαλία εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας;

Η διαδικασία της μάθησης περνάει από δύο στάδια: διδασκαλία και σωστή εξάσκηση. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Jubilee κατανοώντας τον υψηλό φόρτο εργασίας των μαθητών και την έλλειψη χρόνου για εξάσκηση στο σπίτι εμπλούτισε την μαθησιακή εμπειρία με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό το Belt Study System έρχεται να καλύψει τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί στους μαθητές από μη επαρκή εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας στο σπίτι.

Ποια επιπλέον οφέλη αποκομίζει ο μαθητής από τη σωστή και οργανωμένη χρήση του Belt Study System; 

Το πρωτοποριακό σύστημα μελέτης και επανάληψης της Αγγλικής γλώσσας με πολυμέσα (multimedia) προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη στους μαθητές:

  • Αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
  • Μαθαίνει να μελετάει σωστά στηριζόμενος στις δυνάμεις του.
  • Το περιβάλλον τον βοηθάει να είναι εντυπωσιακά παραγωγικός.
  • Δουλεύει στο δικό του ρυθμό και βλέπει άμεσα τα αποτελέσματά του.
  • Ο ρόλος του είναι πιο ενεργητικός σε σχέση με το ρόλο που έχει στην τάξη.
  • Καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του δουλεύει ανενόχλητος και δεν αποσπάται η προσοχή του.
  • Εξοικειώνεται με την χρήση υπολογιστή.

Print Friendly, PDF & Email

Συνδεθείτε ως μέλη